CASAL JUNY TARDES 2016

LA VOLTA AL MÓN AMB 12 DIES

Duran la jornada intensiva del mes de juny, l’AMPA, juntament amb Girolleure, us volem proposar un casal amb diferents tallers per als nens i nenes de l’escola.

Les activitats que faran, seran diverses i engrescadores relacionades amb el tema escollit per aquest casal. Faran un mural amb l’itinerari del viatge escollit, construiran un medi de transport per creuar el mar,organitzaran festes temàtiques del país que visitin,faran diversos jocs i també faran jocs relacionats amb l’aigua perquè aquests dies fa molta calor.

DATES:06/06/2016 AL 21/06/2016

HORARI:15,30-17HORES

  SOCIS NO SOCIS
PREU TOT EL CASAL 58,5 EUROS 73,5 EUROS
PREU DIA ESPORÀDIC 7 EUROS/ DIA+ assegurança obligatoria 3,5€ 8 EUROS/DIAassegurança obligatoria 3,5€

INSCRIPCIONS TANCADES

Hi ha d’haver un mínim de 10 nens/es per dia per poder fer el casal.

Els que utilitzeu el casal per tots els dies en el preu hi ha inclosa l’assegurança obligatòria.

Els que feu dies esporàdics no hi ha inclosa l’assegurança obligatòria. Si feu més d’un dia esporàdic només es paga un cop l’assegurança.

DATES DE PAGAMENT:20-27 DE MAIG DE 2016

Per qualsevol dubte:

casalspabordia@gmail.com

About The Author