SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL I LUDOTECA – Curs 2017-2018

El servei d’acollida matinal va adreçat a aquelles famílies que, per diferents motius, es troben amb la necessitat de portar els seus fills a l’escola abans de l’inici d’aquesta.

Per gaudir dels serveis d’acollida matinal i ludoteca cal omplir el full d’inscripció i entregar-lo a la coordinadora de menjador (podeu trobar la documentació necessària al final d’aquesta plana).

  • Data d’inici

El servei s’iniciarà el dimarts 12 de Setembre de 2017.

Horaris d’entrada

Hi ha tres horaris per entrar al servei d’acollida: 07:45h / 08:00h / 08:30h.

Nomès els nens/es a partir de 3er., amb autorització prèvia dels pares/tutors, podran entrar sols dintre el recinte escolar on es faci l’acollida matinal. La resta de nens/es han d’anar acompanyts d’un adult.

  • Activitats

Diferents activitats lúdiques: llegir contes, pintar, fer puzzles, dibuixar, etc.

Monitores: (a determinar al setembre)
Coordinadora i suport: Montse García

  • Preus i formes de pagament
Per a poder utilitzar la domiciliació bancària, els nens/es hauran de ser fixos, com a mínim, 3 dies a la setmana i sempre els mateixos dies. Sempre es cobrarà per dies reals d’assistència. En cas contrari, els tiquets esporàdics es podran comprar tal i com es compren per al servei de menjador.
Per a donar-se de baixa com a domiciliat, s’ha d’avisar abans del dia 20 del mes anterior i emplenar el full de baixa (disponible al final d’aquesta pàgina).
 
Preus curs 2017-2018

SOCI AMPA

NO SOCI AMPA

ESPORÀDICS

07:45 – 09:00

2,01€

2,78€

3,31€

08:30 – 09:00 (½ hora)

1,14€

1,69€

2,78€

 

 

 

 

 

SERVEI DE LUTODECA 

El servei de ludoteca va adreçat a aquelles famílies que per diferents motius no poden recollir al seu fill/a a les 17:00h. El servei el realitza l’empresa Scolarest.

El preu de la ludoteca es pot veure modificat segons el total de nens fixes inscrits. El preu especificat està calculat amb el mínim de 10 nens. Si no s’arriba el preu variarà, informant-se personalment a les famílies afectades.

Data d’inici

El servei s’iniciarà el dimarts 12 de setembre de 2017.

Horari
De 17:00 a 18:00h. Es prega puntualitat a l’hora de recollida (18:00h).

Activitat
Es dóna el berenar que els nens/es porten de casa i es realitzen diferents activitats lúdiques.

La monitora s’encarrega de recollir els nens/es de la ludoteca per les classes, 5 minuts abans de les 17:00h.

El berenar cal portar-lo a la motxilla.
Monitora: Paqui

Preus curs 2017-2018 SOCI AMPA NO SOCI AMPA ESPORÀDICS
1,98 € 2,64 € 3,00 €

 

Important!

Per poder utilitzar la domiciliació bancària els nens/es hauran de ser fixos, com a mínim, 3 dies a la setmana i sempre els mateixos dies. Sempre es cobrarà per dies reals d’assistència. En cas contrari, els tiquets esporàdics es poden comprar utilitzant el mateix sistema que pel servei de menjador.

Per a donar-se de baixa com a domiciliat s’ha d’avisar abans del dia 20 del mes anterior i emplenar el full de baixa.

Formularis de sol.licitud:

INSCRIPCIÓ ACOLLIDA MATINAL+LUDOTECA 17-18

BAIXA ACOLLIDA MATINAL 17-18

BAIXA LUDOTECA 17-18

About The Author