SERVEI MENJADOR CURS 2017-2018

 

2016-2017-menjador-banner-email-informa

 

Benvolgudes famílies,

SCOLAREST i la Comissió de Menjador us donem la benvinguda al nou curs escolar i us convidem a fer ús del servei de menjador.

El servei es començarà a donar a partir del primer dia d’escola, 12 de setembre de 2017, excepte per als alumnes de P3, que es podrà començar a fer ús passada la setmana d’adaptació.

LA REUNIÓ INFORMATIVA  PER ALS NOUS PARES DE P3 I OBERTA TAMBÉ A LA RESTA DE PARES DE L’ESCOLA ES REALITZARÀ EL DIJOUS, 14 DE SETEMBRE DE 2017, A LES 17.10H, A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT.  

CARTA INFORMATIVA SCOLAREST – CURS 2017-2018

Amb l’experiència de molts anys des d’SCOLAREST garantim un servei de qualitat en els dos àmbits que treballem: l’alimentari i l’educatiu. És important que conegueu el funcionament de l’estona del migdia, tant del menjador com del lleure, per això us fem arribar aquesta carta informativa. No obstant, sempre que tingueu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la coordinadora de menjador de la vostra escola.

COM TREBALLEM ?

La tasca que realitzen els/les nostres monitors/es és una tasca educativa. Durant el servei es transmeten hàbits higiènics alimentaris i valors socials, hem de tenir present, però, que els monitors/es necessiten que a casa, vosaltres com a pares, també treballeu en la mateixa línia.

OBJECTIUS EDUCATIUS

 • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes.
 • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
 • Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
 • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que afavoreixen l’autonomia del nen/a.
 • Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el procés educatiu i en el quotidià del migdia.
 • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina de socialització.
 • Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular.
 • Treballar valors i actituds sostenibles.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Caemplenar i lliurar a la coordinadora del centre abans de fer ús del servei:

1. Full dinscripció al servei de menjador escolar, on figuren totes les dades del nen/a i fer-la arribar al menjador de l’escolla.. És important anotar els telèfons i adreça de correu electrònic correctamentt per si cal posar-se en contacte amb la família en cas de necessitat.

2. Full de normativa de menjador: degudament signat pel mateix pare/mare/tutor/a que realitza inscripció.

Rebreu periòdicament:

 • Informe diari per P-3: cada dia podreu consultar com han dinatt els nens i nenes de P-3 al panelinformatiu de lescola..
 • Informes trimestrals:: que us informaran sobre el comportament del nen/a, adquisició dhàbits,, relació amb els companys,, monitors...
 • Full dincidència: en cas dalgun incident fora dels habituals (vòmits,, malestar, comportament inadequat...).

MENÚS

Es poden consultar cada mes a la pàgina Web de l’AMPA, a l’apartat de menús.  Des de la Comissió de Menjador el distribuim també per mail i grups de whatsapp. A la planificació de menús col·laboren un equip d’especialistes en els quals s’impliquen el Dept. de Dietètica i Nutrició, els caps de sector i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil. Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.

DIETES

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta astringent per aquells nens/es que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís a la coordinadora del menjador abans de les 9:15h del matí (661 330 639). Per qüestions de salut, un nen/a no pot fer dieta més de tres dies seguits sense portar el pertinent certificat metge.

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries es farà un menú alternatiu sempre i quan es porti un certificat metge que així ho acrediti. Els menús especials (sense gluten, sense lactosa…) s’entregaran cada mes a la família del nen/a al·lèrgic o intolerant.

MEDICAMENTS

Els monitors de menjador no poden subministrar cap tipus de medicaments als nens/es.

En cas de necessitar una medicació crònica cal portar una autorització dels pares indicant clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta o prescripció del metge.

ACTIVITATS

A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de pati. La participació és voluntària tot i que es motiva als nens i nenes a seguir el programa d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la socialització i fomentar la bona relació i el valors com la solidaritat entre els/les alumnes.  (falta afegir graella d’activitats pel curs 2017-2018)

ENTREVISTES I INFORMACIÓ

Per demanar entrevista de seguiment dels vostres fills/es, d’informació específica del menjador, comentar incidències…, cal fer-ho a través de la coordinadora de menjador. La podreu trobar a l’escola tots els dies lectius de 8:00 a 9:30h.

Coordinadora de menjador: MONTSE GARCIA tel: 661 330 639

QUOTES I PAGAMENTS DEL SERVEI DE MENJADOR.

Per al curs 2017-2018 el preu de menjador és el següent:

 • Alumne fix (3 o més dies/setmana): 6,00€/dia
 • Alumne esporàdic: 6,51€/dia

PAGAMENTS

El pagament dels rebuts s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària, tant per als alumnes fixes com els esporàdics. NO S’ACCEPTARÀ CAP PAGAMENT EN EFECTIU. És obligatori omplir la fitxa d’inscripció i normativa de menjador  amb les dades de la vostra entitat bancària i autorització. El no-pagamentt de la quota mensual del menjador,i/o de lacollida matinal i/o de la ludoteca donarà lloc a la pèrdua de la modalitat dusuari fix, i passarà a tiquet esporàdic. El pagament dels rebuts amb deute es farà:

 • A través del caixer automàtic ServiCaixa (document disponible a la web de l’AMPA)
 • Mitjançant pagament amb targeta bancària al telèfon 934754405
 • Per transferència bancària

Una vegada regularitzada la sittuació,, podrà tornar a gaudir de les prestacions del servei,, abonanprèviamentt limport del deute més el de les despeses produïdes per la devolució, que són de 2,,00€ per rebut bancari..

Per donar-se de baixa del servei d’usuari fix al menjador, o per a qualsevol canvi en la inscripció s’ha d’avisar abans de l’últim dia del mes en curs. Aquesta modificació o canvi s’aplicarà en el mes següent.

Es considera absència justificada quan un alumne no assisteix al centre al matí, s’avisa amb antelació a la coordinadora de monitors abans de les 9:15h del matí i es presenta la justificació per escrit signada pel pare/mare/tutor (document que trobareu a la web de l’AMPA) abans de l’últim dia lectiu de cada mes. També podeu notificar-ho a la web Scolarest: http://iara.eurest.es/scolarest/web/ (és necessari DNI i adreça de correu electrònic del titular del compte bancari).

També s’abonaran com a baixa justificada les colònies i excursions.

S’abonarà l’import de l’absència en el rebut del mes següent. Scolarest no abonarà cap absència que no hagi estat avisada formalment en termini. No es farà cap abonament en cas de tenir deute pendent del servei.

Agraïm per avançat la vostra atenció predisposició.

Per qualsevol dubte o suggeriment, us podeu adreçar a menjadorpabordia@gmail.com

Documents Descarregables

Carta MENJAR APRENDRE VIURE curs 17-18

NORMATIVA MENJADOR 17-18

FITXA INSCRIPCIÓ / MODIFICACIO SERVEI MENJADOR 17-18

JUSTIFICACIÓ FALTA 17-18

Baixa SERVEI MENJADOR 17-18

AUTORITZACIÓ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ SORTIDA HORARI MENJADOR

AUTORITZACIÓ SORTIDA MENJADOR JORNADA INTENSIVA

 

Agraïm per avançat la vostra atenció i predisposició.

www.eurestcatalunya.cat

About The Author