Assemblea de l’AMPA

Benvolgudes famílies, 

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’Ampa de l’Escola El Bosc de la Pabordia

Dia: dijous 14 de novembre de 2019

Lloc: Escola El Bosc de la Pabordia

Hora: 20.15h (1a convocatòria), 20.30h (2a convocatòria) 

Ordre del dia: 

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informacions diverses
  3. Resum de les diferents comissions
  4. Aprovació del projecte del nou barracó
  5. Aprovació dels comptes del curs 18-19 i pressupost pel curs 19-20
  6. Precs i preguntes

L’assemblea és oberta a tots els pares i mares de l’escola, però només els socis de l’AMPA disposen de dret a vot. La vostra assistència és molt important! En cas que no pugueu assistir-hi, podeu delegar el vot a una altra persona omplint el document annex.

Documents annexos:

About The Author