MENJADOR, ACOLLIDA I LUDOTECA 2020-2021

Benvolgudes famílies, després de treballar conjuntament Equip Directiu, BOISA/NEXXE i la Comissió d’acollida, menjador i ludoteca de l’AMPA per tal d’adaptar els serveis a les directrius del Departament d’Educació i a la dinàmica de l’escola, a continuació us informem de les principals característiques que tindran els serveis en aquest inici de curs, tenint en compte però:

 1. que ens caldrà mantenir una dinàmica viva i adaptativa al llarg del curs.
 2. que en poques setmanes tindreu tots els detalls en el Pla de funcionament que us posarem a disposició.


ACOLLIDA

La porta d’accés del servei serà la del pati d’infantil i per tal que les famílies no hagin d’entrar al recinte a acompanyar els alumnes que utilitzen aquest servei, es duran a terme 5 franges d’entrada: 7:45, 8:00, 8:15, 8:30 i 8:45. En cada franja un monitor recollirà els alumnes a la porta, els prendrà la temperatura, els desinfectarà les mans i els acompanyarà a un dels dos espais habilitats per a aquest servei (menjador i gimnàs).

Els alumnes hauran d’entrar amb mascareta i respectant les distàncies de seguretat durant el servei.


MENJADOR

Aquesta és la distribució dels torns de menjador per aquest curs. 

CURS – NIVELLHORARI DE DINAR
P3, P4 i P512:00
1r, 2n i 3r13:00
4t, 5è i 6è14:00

Tots els cursos menjaran al menjador.

Els alumnes d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules. Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents. Si en alguna taula s’hi asseuen nens/es de grups estables diferents, es deixarà una cadira buida entre elles per garantir la distància.

Algunes particularitats que comportarà pel servei la nova situació: 

 • Les entrades i sortides del menjador es faran per grups estables amb mascareta i utilitzant les 3 portes disponibles.
 • Abans i després de menjar els alumnes es netejaran les mans amb aigua i sabó i es desinfectaran amb gel hidroalcohòlic.
 • La mascareta es guardarà a la bosseta facilitada per l’escola. 
 • Entre torn i torn es ventilarà, netejarà i desinfectarà l’espai de menjador.
 • S’eliminen amanides comunes, setrilleres i cistelles del pa al centre de la taula.
 • S’elimina el piscolabis dels cursos que dinen en el tercer torn així com el sistema d’autoservei que venien tenint aquests.
 • Les activitats posteriors als àpats es realitzaran a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Els monitors dinamitzaran el pati amb activitats per cada grup estable ja des de l’inici del curs.
 • En cas de mal temps, s’utilitzaran espais interiors, cada grup a la seva aula de referència. 
 • Si més no durant el primer trimestre no s’uilitzaran els tovallons de roba sino de paper

LUDOTECA

El servei de ludoteca s’oferirà de 17:00 a 18:00 de la tarda. Sempre que es pugui es realitzarà l’activitat a l’aire lliure (pati infantil). Cas de fer ús d’un espai tancat (menjador) es garantirà les distàncies entre grups estables.

Per recollir els alumnes caldrà fer ús de l’intercomunicador de la porta del pati d’infantil o bé comunicar-se amb el monitor present en el propi pati. 

INSCRIPCIONS

Per tal de fer ús dels serveis cal inscriure’s prèviament tenint en compte el codi de centre BOS107:

El codi del centre és BOS107

Aquest any no s’acceptarà la venda de tiquets.

CONTACTE

Comissió de menjador, acollida matinal i ludoteca de l’AMPA: menjadorpabordia@gmail.com 
BOISA: pabordia@boisa.cat 972 43 91 15
NEXXE: laia@nexxe.cat
Coordinadora de menjador (Montse): 628603118

About The Author