EXTRAESCOLAR DE MECANOGRAFIA

En primer lloc, agrair la confiança per poder tirar endavant l’activitat de mecanografia.

En segon lloc, comunicar-vos que és molt important per l’alumnat que puguin anar a l’acadèmia a fer la primera part, que seran 10 hores, amb l’objectiu de poder acabar el curs amb les hores establertes i seguir un bon ritme de treball a l’escola.

A continuació us desglossem el curs:

 1. Una primera part a l’acadèmia. Faran 10 hores durant el període de vacances de Nadal, que consistirà en un intensiu de 2 hores durant 5 dies.
 2. Una segona part a l’escola. Faran sessions de 30 minuts per grup + 5 minuts de neteja i canvi de classe, els dimarts i els divendres al migdia, en total 25 hores, en les següents franges horàries, i que aniran rotant setmanalment:
  1. Setmana 1, 4, 7, 10, …
   1. 6è A: de les 12:30h a les 13:05h
   2. 6è B: de les 13:05h a les 13:40h
   3. 6è C: de les 13:40h a les 14:15h
  2. Setmana 2, 5, 8, 11, …
   1. 6è C: de les 12:30h a les 13:05h
   2. 6è A: de les 13:05h a les 13:40h
   3. 6è B: de les 13:40h a les 14:15h
  3. Setmana 3, 6, 9, 12, …
   1. 6è B: de les 12:30h a les 13:05h
   2. 6è C: de les 13:05h a les 13:40h
   3. 6è A: de les 13:40h a les 14:15h

** Horaris pendents de coordinació amb la gestió del menjador.

Fent aquesta programació, podrem quadrar les hores que fem cada any a l’escola i donar sortida al curs bàsic/iniciació de 30 hores, més alguna hora de regal, en funció de l’evolució del curs i la pandèmia.

Pel que fa a les hores que s’han de fer a l’acadèmia, oferim les següents possibilitats:

BLOC 1 (dies 22,23,24,28 i 29 de desembre):

Aula 5 (reservada per a alumnes del bosc de la pabordia)

Horaris:

 • Grup 1: de 9:00 a 10:50h
 • Grup 2: de 11:05 a 12:55h
 • Grup 3: de 16:00 a 17:50h
 • Grup 4: de 18:00 a 20:00h

Places disponibles per grup: 6 places (la reserva s’efectuarà per rigorós ordre d’entrada en el Centre)

BLOC 2 (dies 30 i 31 de desembre, 4, 5 i 7 de gener).

Aula 5 (reservada per a alumnes del bosc de la pabordia)

Horaris:

 • Grup 1: de 9:00 a 10:50h
 • Grup 2: de 11:05 a 12:55h
 • Grup 3: de 16:00 a 17:50h
 • Grup 4: de 18:00 a 20:00h

Places disponibles per grup: 6 places (la reserva s’efectuarà per rigorós ordre d’entrada en el Centre)

Per fer la reserva de la primera part a l’acadèmia cal enviar un correu electrònic a l’adreça info@mecarapidemag.com (d’aquesta manera quedarà registrat l’ordre l’entrada de la reserva), indicant les següents dades:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

Telèfon contacte (nom titular):

BLOC:

HORARI:

Un cop rebin el correu, EMAG us contactarà per e-correu o per telèfon i us informarà de la reserva (en el cas que no hi hagi plaça en els dies i horaris indicats, us oferirà una alternativa).

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al 972 211358 / 640731335 i demanar per en Xevi, que us aclarirà qualsevol qüestió que pugueu tenir sobre la planificació de l’activitat.

En relació a la desinfecció de l’aula i del material emprat a l’escola, es prendran totes les mesures reglamentàries i l’Ampa subministrarà el material pertinent.

El preu del curs serà de 240,00€. Tanmateix, les famílies sòcies de l’Ampa tindran una bonificació de 35,00€, que s’haurà de descomptar a l’hora de fer el pagament del curs, realitzant transferència bancària amb les següents indicacions:

CC: ES82 2100 5796 3202 0002 0299

Codi entitat: 0190970

A nom de: AMPA Bosc de la Pabordia

Concepte: Mecanografia + Nom i cognoms alumn@

Import: 240,00 € o 205,00 € pels socis de l’Ampa

Per inscriure’s cal omplir el següent formulari:

https://forms.gle/gq2o3bDC5SG37VdY6

El període d’inscripcions i pagament està obert fins dimecres 16 de desembre.


About The Author