Assemblea de l’AMPA

Benvolgudes famílies, 

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’AMPA de l’Escola El Bosc de la Pabordia

Dia: dijous 3 de juny de 2021

Lloc virtual: Google Meet

Hora: 20.00h (1a convocatòria), 20.15h (2a convocatòria) 

Ordre del dia: 

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Presentació del projecte d’Institut-Escola (a càrrec de l’Equip Directiu)
  3. Informacions diverses
  4. Resum de les diferents comissions
  5. Precs i preguntes

L’assemblea és oberta a tots els pares i mares de l’escola, però només els socis de l’AMPA disposen de dret a vot. La vostra assistència és molt important! En cas que no pugueu assistir-hi, podeu delegar el vot a una altra persona omplint el document annex.

Documents annexos:

About The Author