Assemblea de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis de l’AMPA de l’Escola El Bosc de la Pabordia

Dia: dimecres 11 de maig de 2022

Lloc: Sala de Psicomotricitat

Hora: 20.15h (1a convocatòria), 20.30h (2a convocatòria) 

Ordre del dia: 

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informacions diverses
  3. Resum de les diferents comissions
  4. Elecció de la nova Junta de l’AMPA (més informació en aquesta notícia)
  5. Funcionament nova Junta
  6. Votació canvi de nom d’AMPA a AFA
  7. Precs i preguntes

L’assemblea és oberta a tots els pares i mares de l’escola, però només els socis de l’AMPA disposen de dret a vot. Com veieu, a l’ordre del dia hi ha diversos punts de votació, entre ells l’elecció de la nova Junta. La vostra assistència és molt important! En cas que no pugueu assistir-hi, podeu delegar el vot a una altra persona omplint el document annex.

Documents annexos:

About The Author