Secretaria
  • Que és un AMPA? Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les fa ...

    Que és un AMPA? Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar am ...

    Read more
  • En aquest apartat hi podeu trobar tots aquells documents que fan referència directa a l'AMPA del CEIP El ...

    En aquest apartat hi podeu trobar tots aquells documents que fan referència directa a l'AMPA del CEIP El Bosc de la Pabordia. Un d'ells, el full de'afiliació a l'AMPA ens serveix per tenir les dades b ...

    Read more