Comissions
Per poder treballar millor, els pares i mares de l’AMPA del CEIP El Bosc de la Pabordia ens organitzem en Comissions. Cada comissió vetlla pel bon funcionament d’algun dels aspectes que afecten la nostra escola.Ara per ara, aquestes són les comissions de la nostra AMPA. Feu-hi clic al menú Comissions AMPA per obtenir-ne més informació.