Comissió Basquet

PRESENTACIÓ:

Aquesta Comissió s’encarrega de la gestió de l’escola de bàsquet de El Bosc de la Pabordia que es concreta en les següents tasques:

– Gestió de matriculacions, llicències i assegurances federatives.

– Cerca i coordinació d’entrenadors.

– Recollir a l’aula i fer berenar als nens/es els dies d’entrenament.

– Organitzar partits d’escola de bàsquet amb d’altres entitats.

– Tasques de suport a l’entrenador.

– Coordinació de l’activitat.

Els objectius fonamentals que l’escola de bàsquet  busca assolir són:

  • Iniciació dels principis tècnics del bàsquet
  • Fonaments i tècnica individual
  • Tàctica d’equip
  • Companyerisme i cohesió de grup

COMPONENTS:

  • Oriol Sarasa (dinamitzador)
  • Francesc Gurrera
  • Jordi Prat
  • Òscar Vall-llosera

CONTACTE:

basquetpabordia@gmail.com