Comissió d’Escola Seminova i Barri

PRESENTACIÓ

Com ja deveu saber, estem en uns mòduls prefabricats a l’espera de la ubicació definitiva del nou edifici. És un procés llarg i complex degut a que es depèn de dues administracions i els terminis d’execució de tot plegat és molt llarg. Des de la comissió intentem fer un seguiment de tot el procés per tal de poder participar en el moment just per poder aportar tot allò que creiem, com a comunitat educativa, què ha de tenir i ser una escola. Ara amb la crisi actual tot està parat. No hi ha cap tipus de previsió.

COMPONENTS

  • Mercè Terés (dinamitzadora)
  • Alba Cabarrocas
  • Meritxell Saura
  • Yolanda Silva
  • Dani Chicano
  • Miquel Moreno

Acta de la reunió amb el Regidor d’Urbanisme.

Girona a 18 de febrer de 2009

Hola a tots!

Avui hem anat a la reunió amb el Sr.Pluma de l’ajuntament.

El tema està en la següent situació:

Hi ha una part dels terrenys que són de propietat particular. Hi ha

pendent fer una cessió per avançat dels terrenys o una reparcelació.

Conta 3 semanes/1 mes.

Després de la reparcelació es farà la cessió dels terrenys, que es fa

en el següent ple, a partir d’aquí la Generalitat haurà de fer

l’acceptació i ja dependrà exclusivament de la Generalitat.

Donava com a plaç probable abans de l’estiu i assegurava pel pròxim

Octubre.

S’ha acordat que ens informaría de quan es dugués a terme la

reparcelació, però que en el cas que no tinguéssim notícies trucaríem o

enviaríem un e-mail dintre de un mes i mig.

Alba.

——————————————————————————–

Girona, juliol de 2010

Bon vespre!!! Després de tant de temps ben segur que us penseu que no

ha passat res, i que ens hem oblidat de tot plegat. Doncs no!!!!!!!

Després de molt batallar, d’escriure correus al Sr. Pluma per saber

l’estat del terreny nou, d’escriure una carta al defensor del ciutadà,

el qual ens va respondre sense dir res de res, i mil coses que, un dia

ho publicarem tot plegat, es va aprovar per Decret d’Alcaldia, en un

Ple de l’Ajuntament la cessió dels terrenys per la realització de la

nova escola.

Visca!!!! Vàrem dir en el seu moment, han passat anys (un de segur),

però la cosa va durar poc. Ja que els m2 del terreny no són els que

demana el Departament per edificar escoles, però segons els tècnics de

l’Ajuntament i la mateixa alcaldessa, ens varen assegurar que no passa

res, que feien els tràmits i llestos. Que fantàstic eh?

Doncs ara a 08/07/2010, sabeu que ha passat ara????????????? No us ho

podreu ni imaginar!!! Doncs que els grans professionals de l’àrea

d’urbanisme de l’Ajuntament de Girona s’han equivocat en mesurar el

terreny i ara s’ha de tornar a començar el procés.

Senyors això és professionalitat!!!!

Anirem informat…

——————————————————————————–

Esperem que l’estiu hagi servit per descansar i reposar, ja que ara

ens toca posar-nos les piles i tornar a fer feina!!!

Bé després de tot plegat, de l’error de mesura del terreny, des de

l’Ajuntament es demana a l’empresa ARTT, Borràs-Teixidor SCP, la

realització d’un aixecament topogràfic de la parcel·la del futur de la

nostra escola El bosc de la Pabordia. El seguiment el realitza el Sr.

Carles Lloret Nadal, és qui vetlla per la feina.

Esperem doncs que les coses millorin i que en diguin alguna cosa,

malgrat sabem que haurem de ser nosaltres els que “perseguim” el

tema…

Anirem informant de tot plegat.

Girona a 3 de setembre de 2010

Aquest és l’enllaç de l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de

Girona de 13 de juliol. El punt 3 fa referència a l’escola nova.

Acords del ple