Comissió Web

PRESENTACIÓ

La seva funció principal és la d’elaborar i mantenir un espai web que reculli totes les inquietuds i les activitats que realitza l’AMPA del CEIP El Bosc de la Pabordia. Vol ser un punt de trobada i de referència per a tothom que vulgui conèixer tot el que s’està fent i es farà des de l’AMPA.

COMPONENTS

  • Marga
  • Jordi
  • Francesc

CONTACTE

webpabordia@gmail.com