Documentació

En aquest apartat hi podeu trobar tots aquells documents que fan referència directa a l’AMPA del CEIP El Bosc de la Pabordia.

Un d’ells, el full d’afiliació a l’AMPA ens serveix per tenir les dades bàsiques de les famílies que volen formar part de l’Associació de Mares i Pares del nostre centre.

També hi podeu trobar els Estatuts, que recullen la definició i organització de la nostra Associació i la forma bàsica de funcionament. O les actes de les reunions de la Junta de l’AMPA i d’altres reunions com les Assemblees generals.

Documents Descarregables: