Documentació

En aquest apartat hi podeu trobar la documentació que fa referència directa a l’AMPA del CEIP El Bosc de la Pabordia.

Us hi adjuntem els Estatuts, que recullen la definició i organització de la nostra Associació i la forma bàsica de funcionament.
També la delegació de vot per a futures assemblees.
Pel que fa a les actes de les assembles les trobareu a l’apartat de notícies, on es convoca per l’Assemblea i s’adjunta l’acta de l’Assemblea anterior.

Documents Descarregables: